• Trang chủ >  
  • Đáp án chính thức các môn ngoại ngữ của bộ GDĐT kì thi THPT quốc gia

Đáp án chính thức các môn ngoại ngữ của bộ GDĐT kì thi THPT quốc gia

Đáp án chính thức của bộ giáo dục đào tạo cho các môn ngoại ngữ tiếng Pháp, Nhật, Đức, Nga, Trung:

1. Đáp án tiếng Pháp

dap-an-cac-mon-ngoai-ngu-gia-su-dai-hoc-y

2. Đáp án tiếng Nhật

dap-an-tieng-nhat3. Đáp án tiếng Đức

dap-an-tieng-duc4. Đáp án tiếng Nga

dap-an-tieng-nga5. Đáp án tiếng Trung

dap-an-tieng-trung

Các bài viết khác:

Đáp án chính thức môn tổ hợp xã hội của bộ GDĐT kì thi THPT quốc gia năm 2018

Đáp án chính thức môn toán của bộ GDĐT kì thi THPT quốc gia năm 2018

Đáp án chính thức môn sinh học của bộ GDĐT kì thi THPT quốc gia năm 2018