Danh sách lớp gia sư

Tiếng Anh 6Mã lớp: 782

6
Tiếng Anh
Phạm Ngọc Thạch, HN
100k/b - 2b/tuần
2h/buổi
sinh viên nữ
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930

Tiếng anh 8Mã lớp: 781

8
Tiếng Anh
Phạm Ngọc Thạch, HN
100k/b - 2b/tuần
2h/buổi
sinh viên nữ
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930

Toán Lí Hóa 8Mã lớp: 780

8
Toán học lí hóa
Phạm Ngọc Thạch, HN
100k/b - 31b/tuần
2h/buổi
sinh viên năm 1
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930

Toán 6Mã lớp: 779

6
Toán học
Phạm Ngọc Thạch, HN
100k/b - 2b/tuần
2h/buổi
sinh viên nữ năm 1
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930

Vật Lí 12Mã lớp: 778

12
vật lí
Lương Thế Vinh, HN
200k/b - 2b/tuần
2h/buổi
sinh viên
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

Vật Lí 12Mã lớp: 777

12
vật lí
Cầu Giấy, Hà Nội
200k/b - 2b/tuần
2h/buổi
sinh viên
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930

Toán 6 Mã lớp: 776

6
Toán học
Gần bến Xe Nước Ngầm
150k/b - 31b/tuần
2h/buổi
sinh viên
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

Vật lí 12Mã lớp: 775

12
Vật Lí
Cầu Bưu, Thanh Trì, HN
180k/b - 3b/t
2h/b
sinh viên
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

Dạy bé 5tMã lớp: 774

5t
Chữ số và đồ vật
Cầu Giấy, HN
250k/b - 5b/t
3h/b
sinh viên
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930

Vật Lí 9Mã lớp: 773

9
Vật lí
Đội Cấn, Hà Nội
300k/b - 1b/tuần
2h/buổi
giáo viên
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

Hóa học 9Mã lớp: 772

9
Hóa học
Đội Cấn, Hà Nội
300k/b - 1b/tuần
2h/buổi
giáo viên
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

Tiếng Anh 11Mã lớp: 771

11
Tiếng Anh
Định Công, HN
150k/b - 2b/tuần
1,5h/ buổi
sinh viên nữ
090.472.9687 - Mr Thành: 090.472.9687 - Mrs Hồng: 097.905.1930