Danh sách lớp gia sư

12Mã lớp: 841

12
Sinh
Lê Văn Lương
250
2h
Sinh Viên có kinh nghiệm ôn thi đại học
097.905.1930 - Mrs Hồng: 097.905.1930

11Mã lớp: 840

11
Sinh
Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân
150
2h/b
Sinh Viên
097.905.1930 - Mrs Hồng: 097.905.1930

11Mã lớp: 839

11
Toán
Nguyễn Ngọc Nại - Thanh Xuân
150
2h
Sinh Viên
097.905.1930 - Mrs Hồng: 097.905.1930

Toán 8Mã lớp: 838

8
Toán
Đê La Thành, HN
150k/b-2b/t
2h/b
Sv nữ
097.905.1930 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

Toán 10Mã lớp: 837

10
Toán
Xã Đàn, HN
150k/b-2b/t
2h/b
Sv nữ
097.905.1930 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

toán 5Mã lớp: 836

5
Toán
Mỹ Đình, HN
150k/b - 5b/tuần (học trong hơn 2 tháng)
1.5h/b
sinh viên nam nữ
097.905.1930 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

sinh học 12Mã lớp: 835

11
sinh học
Hai Bà Trưng, HN
180k/b - 3b/t
2h/b
sinh viên nam nữ
097.905.1930 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

Toán 9Mã lớp: 834

9
Toán
Tam Trinh, HN
120k/b-3b/t
1.5h/b
Sv nam nữ
097.905.1930 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

Sinh 9Mã lớp: 833

9
Sinh học
Hoàng Văn Thái,HN
150k/b-2b/t
1.5h/b
Sv nữ
097.905.1930 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

Toán 12Mã lớp: 832

12
Toán
Quan Hoa, HN
200k/b - 3b/t
2h/b
sinh viên
097.905.1930 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

sinh học 12Mã lớp: 831

12
sinh học
La Khê Hà Đông
180k/b - 3b/t
2h/b
sinh viên
097.905.1930 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao

Sinh 11Mã lớp: 830

11
sinh học
Tôn Đức Thắng, HN
150k/b-1b/t
2h/b
sinh viên nữ
097.905.1930 - Mrs Hồng: 097.905.1930
Lớp đã giao